Herzlich Willkommen

bei den Standard - Kurzhaarteckeln

" Schacht's... "

,.

Silke Schacht

25377 Kollmar

Mobil: 0173-8711467

schachtsilke@aol.com